Vår verksamhetsidé är ...

... att skapa lättanvända system för, och tillsammans med, användarna

... att vara mycket kunniga i våra utvecklingsverktyg, så att vi kan utveckla så effektiva system som möjligt

... att använda en iterativ utvecklingsprocess där kundens kunskap om problemställningen kommer i fokus

... att skaffa stor förståelse för kundens verksamhet så att vi kan medverka med egna förslag på system- och funktionslösningar för verksamheten

... att vara oberoende av operativsystem så långt som möjligt och att använda annan teknik när det passar kundens behov

Vi uppnår detta genom...

... att vi använder vårt utvecklingsskal dropShell. dropShell stödjer en iterativ utvecklingsmodell

... att använda 4D och WebObjects som huvudverktyg och en gemensam metod för systemutveckling, dokumentation och kodregler

... att utveckla i mindre steg så att nya delar i systemet kan testas och förändringsförslag kan ges av användarna

... att låta grundligt gå igenom kundens behov och vara lyhörd för de mål som kunden har i sin verksamhet

... att använda verktyg som fungerar både i windows- och macmiljö. Dessutom stöds olika internet-tekniker som webb, mail, ftp och webservices

Login