Tid- och projekthantering

UniTid

UniTid är ett webbaserat tid och projektredovisnings-system. Förutom tid och projekt hanteras enkel och kvalificerad övertid, uttag av övertid i ledighet eller ekonomisk ersättning, semester, flextid med flextidsgränser.

En kalender med den anställdes registrerade tider finns där antal registrerade timmar visas.

En dynamisk analys med tider per månad/vecka/dag och projektgrupp/projekt. Gruppchefer kan få fram analyser för hela arbetsgruppen eller per person.

Semester hanteras med ackumulatorer för olika år. Sparad semester finns i årsackumulator och används vid semesteruttag om så önskas.

En budget med antal timmar per anställd och projekt kan läggas. Den anställde eller gruppchef kan sedan ta fram en differensanalys över arbetad tid per projekt och budgeterad tid.

Finns det orapporterad tid eller om någon gräns, exempelvis flextidsgränsen börjar komma nära, skickas per automatik ett mail till den person det berör. Utseendet på detta mail definieras av administratörerna i en mall.

UniTid har med tiden utvecklats till ett mycket kompetent system för tid- och projekthantering.

Login