Kollen - tid och material

Order - EkonomiKollen är ett tid- och materialsystem för installationsföretag. Använd tid och material på ett installationsjobb registreras och fakturor produceras.

En inköpsmodul med leverantörsorder, beställnings-punkt beräkning av kostpris med mera finns i systemet.

InköpsorderFör att beräkna en offert finns en beräkningsmodul och en modul för att bygga ett offertdokument med hjälp av olika delmallar.

För att hålla ordning på villket material som är ute på olika jobb eller i installatörernas bilar så finns en in- och utcheckning av material på installationsjobbet.

I artikelregistret finns möjlighet att lägga en tidsåtgång per artikel. Denna kan sedan användas för att vid en offertberäkning se tidsåtgång för arbetet.

LagerEn modul för regler och dokumentation av arbetsprocesser finns tillgänglig.

Beroende på en användares behörighet styrs tillgång till tabeller och olika funktioner.

Då Kollen hanterar order, lager, inköp, tidsdebitering och andra vanliga funktioner i ett system kan det tämligen enkelt anpassas för andra verksamheter.

Önskas mer information eller demonstration, kontakta oss!

Referens: Roger Skogh, SYSteam Nät,
tel: 018-678 101

Login