RAM - campussystem

Person (med campuskort), institution och nycklarRAM är ett personalregister för alla anställda i ett campus oberoende av arbetsgivare.

Förutom anställningsinformation, telefonnummer och rum, lagras också en bild på personen. Denna används för att skriva ut "campuskort" med bild, namn och streckkod i en speciell kortskrivare. Detta kort används för att med hjälp av streckkoden förenkla hantering vid hämtning av paket och vid inköp i den kommande "labshopen".

Personal, rum nycklar m.m. RAM registreras utlämning av passerkort och även nyckelhantering. Kvittenser för passerkort och nycklar produceras som PDF-filer. Ansvariga på institutionerna kan hämta dessapå en webbsida och skriva ut för anställda som behöver ytterligare nycklar.

Till systemet finns även en webserver. I denna finns en dynamiskt uppdaterad intern telefonkatalog. En intern telefonkatalog kan även skrivas ut.

Webbsida för en institutions nyckelblanketterRAM kan användas av andra campus med liknande behov eller andra företag och organisationer som behöver hantera passerkort och nycklar. Det personliga kortet med streckkodsinformation kan förutom internbutik också användas för lånedisk, kopiering etc.

Referenser:
Mats Lilja, BMC, 018-471 44 02
Gunnar Herlitz, BMC, 018-471 40 50

Intern telefonkatalog

Login