Pension - försäkringsadministration

Tabeller i PensionPension är ett serverbaserat administrativt system för pensionsstiftelser.

Systemet lagrar uppgifter om arbetsgivare och dess anställda. För varje anställd och anställning lagras uppgifter om den anställdes veckoarbetstid, månadslön, preliminär och slutlig årslön samt dennes olika försäkringar. Dessutom kan olika typer av ledigheter (tjänstledighet, föräldraledighet med mera) registreras.

Inmatningssida försäkringstagareSystemet hanterar förutom pensions- och sjuk-försäkring också andra typer av försäkringar, exempelvis olycksfall, allt efter behov. För varje försäkringstyp kan ett antal parametrar ställas in som bland annat styr för premieberäkningen.

Tjänstetid, total och pensionsgrundande, beräknas automatiskt varje dag. Pensionsgrundande tjänstetid kan också beräknas utifrån önskat datum. Vid avslutad anställning beräknas giltig tjänstetid för fribrev automatiskt.

FörsäkringslistaFakturering till arbetsgivaren kan göras med preliminära faktureringar per månad, kvartal, halvår eller helår. Vid varje faktureringstillfälle tas hänsyn till förändrade anställningsförhållanden även under redan fakturerad tidsperiod. På så vis sker en kontinuerlig avstämning. I början på året görs en slutfakturering efter det att arbetsgivaren redovisat den verkliga lönen för året innan (enligt kontrolluppgift).

Bokföringsrapport skapas när så önskas och samtidigt skapas en fil för överföring av data till bokföringsprogram. Filen utformas efter egna behov.

Förändringar i anställningsförhållanden samman-ställs automatiskt till rapporter till respektive försäkringsbolag.

Diverse formulär för att begära in uppgifter från arbetsgivare och anställda kan skrivas ut. Systemet innehåller också en avancerad rapportgenerator där man kan skapa och spara egna rapporter.

Nästa utvecklingsfas för Pension är att ge arbetsgivare, och även försäkringstagare, tillgång till informationen i systemet via en webblösning.

För mer information om eller en för en demonstration av Pension, kontakta oss.

Referens: Olle Classon, Evangeliska frikyrkans pensionsstiftelse, Örebro.
Tel. växel: 019 - 16 76 00

Login