MAKS - kursadministration

Kurssida med intygstextMAKS är ett system för kursadministration som används av Sekretariatet för kompetensutveckling vid Uppsala univerisitet.

I systemet hanteras kurser, produkter, deltagare, föreläsare, fakturamottagare och fakturering.

Mallar finns för utskrift av kursintyg, Varje kurs kan ha en egen mall, vilken ändras i 4D Write.

Koppling av webbanmälningarKursprogrammen med tidsschema läggs upp i MAKS. En kurs kan vara i planeringsläge och har då ännu inte annonserats. Kursutvecklarna använder MAKS som verktyg när kursen byggs upp.

Efter fakturering sker en överföring av faktura-information till universitets ekonomisystem Raindance.

En webbfunktion har byggts upp för anmälan av deltagare till kurs och visning av kurskalendarium och kursinnehåll. Anmälningar hamnar i en egen modul där de får en "mänsklig kontroll" innan deltagaren registreras som definitiv deltagare på kursen.

Systemet har byggts för behoven hos Sekretariatet för kompetensutveckling vid Uppsala universitet men kan anpassas för andra behov. Kontakta oss för mer information eller demonstration.

Referens: Pernilla Riben, Avdelningen för Uppdragsutbildning, Uppsala universitet.
Tel: 018-471 18 49

Länk: Avdelningen för Uppdragsutbildning

Klicka på länken ovan klicka sedan på kurskaledarium för att se kurslista genererad av MAKS.

Login