Historik

Företaget startade år 1995, först som enskild firma men sedan år 2001 som aktiebolag.

Under hela verksamhetstiden har utveckling av system med hjälp av relationsdatabasen 4D varit huvudinriktningen.

Vid starten fanns redan en flerårig erfarenhet av att skapa system med 4D. En viktig grundidé var redan delvis utvecklad, att enkelt hitta relaterade poster med direkt manipulering. Detta var grunden för företaget och gav namnet, drop&search. Tekniken utvecklades till en komponent/modul med namnet dropShell.

Utveckling sker också med verktyget FileMaker Pro. Typiskt för både 4D och FileMaker Pro är att de utvecklade systemen kan användas både i Macintosh- och Windowsmiljö.

Sedan 1:a februari 2006 har företaget gått ihop med timeoff. Detta innebär att vi nu också hanterar webbsystem med Java och utvecklingsverktyget WebObjects. WebObjects är helt oberoende av operativsystem och databasmotor.

Login