Försäljning och förmedling

BeLe - förmedling av dator- och förbrukningsartiklar

Beställning och andra tabellerBeLe är ett stöd för en förmedlingsorganisation av dataprodukter och förbrukningsartiklar till universitetsinstitutioner.

Några av de tabeller som finns i systemet är; Organisationer, Kunder, Beställningar; Leverantörer; Order och Artiklar.

BeLe är kopplat till en för flera universitet utvecklad webbutik som körs på annan plats. Kommunikation med detta system sker med hjälp av XML-filer och FTP samt med ODBC för uppdatering av artikelregister.

Mailmall-funktion med producerat mailFör kommunikation med beställare har en mailfunktion med mallar utvecklats, vilket gör att automatiska mail skickas till beställare exempelvis när en order på kundens beställning skickas till leverantören.

En order till leverantören kan produceras som ett faxunderlag, ett mail och som en XML-fil.

BeLe innehåller de allra flesta av de delar som behövs för ett ordersystem och även en del nya tekniker. Att på detta system bygga en webbutik skulle vara tämligen enkelt.

Leverantörsorder och Leverantörspost Kontakta oss om du vill ha mer information eller en demonstration.

Referens: Michael Petrén, IT-stöd, Uppsala universitet. Tel: 018-471 79 48

Login