Fastighets- och ritningssystem

KLAS - hyres- och lokalkostnadsberäkning

RitningshanteringKLAS är ett system för att beräkna och debitera lokaltjänstkostnader för ett universitets institutioner.

På de hyresavtal som är tecknade med olika hyresvärdar görs framtida hyresberäkningar på grundval av KPI och hyresavtalen. Dessa kostnader tillsammans med hyrestillägg, bevakning, media med mera ligger till grund för beräkning av institutionernas lokaltjänstkostnad.

All data är tidsbestämd vilket gör att man kan ta fram exempelvis vilken institution som hade ett rum ett visst datum.

Ritningshantering (mindre bild)För att visualisera rumsegenskaper på en planritning används 4D Draw. Med denna så kan exempelvis en institutions rum på ett plan visas med egen färg, alla rum med brandsläckare eller någon annan rums-egenskap visas.

För att få ut olika rapporter har en lösning med Microsoft Excel och 4D gjorts vilken kan ta fram allehanda analyser och diagram.

HyresavtalEn mer fullödig beskrivning kan hämtas i ett pdf-dokument: Produktbeskrivning KLAS

KLAS har många funktioner vilka skulle kunna anpassas även för mer traditionella användare av hyres- och förvaltningssystem. Rutinerna för ritningshantering och olika lager kan användas för andra verksamheter.

Referens: Lena Jacobsson, Byggnadsavdelningen, Uppsala universitet. Tel: 018-471 17 79

Tidsintervall

Login