Fakturering

De flesta av våra lösningar innehåller någon form av faktureringsfunktion.

Vanligt är att faktura skapas och skrivs ut från systemet. Faktureringsinformationen överförs vanligtvis till ett ekonomisystem.

dropFaktura

För att visa kunder hur klientbaserade system från oss kan se ut har vi byggt ett enkelt faktureringssystem, dropFaktura.

Detta får fritt användas och är gratis att ladda ner och installera.

dropFaktura fungerar precis som alla våra system lika bra på Macintosh som på Windows.

Gå till http://help.dropshell.com/dropfaktura/ för att hämta senaste version.

Login