Vad är dropShell?

För användaren är dropShell ett enkelt och direkt sätt att arbeta med det data som finns i systemets tabeller.

För utvecklaren är dropShell ett sätt att snabbt få ett fungerande grundsystem som sedan kan anpassas och utvecklas.

Användargränssnittet

Detta är till viss del bestämt. Speciellt menysysstem och tabellfönster. Inmatningsformulär har ett friare utseende. Till varje tabell kan en egen meny kopplas. En annan egenskap är att fältnamn och ordningsföljd kan definieras oberoende hur dessa är skapade i databasdefinitonen.

Login