DarkX - digitalt arkiv

Sida för scannade intygssidorDarkX är ett digitalt arkiv med återsöknings- och utskriftsmöjlighet via webläsare.

Kursintyg scannas och läses in i databasen. Desaa kan bestå av flera sidor. Information om innehavaren av kursintyget lagras.

Om man efter en tid vill flytta intygen från databasen till en arkiv-CD så finns funktioner för att skapa en katalogstruktur med exporterade bilder från databasen. En textfil med information om intygsinnehavarna och var i katalogstrukturen bilderna finns skapas.

Finns kursintyget arkiverat på en CD så registreras på personposten var i katalogstrukturen på CD-skivan som de scannade intygen finns. De hämtas och visas av systemet.

DarkX skulle kunna byggas om för att hantera andra scannade dokument i en organisation, exempelvis inkomna fakturor eller liknande.

Login