Bokningssystem

SuBok - bokning av läsplatser

Bokningsskärm (pekskärm)SuBok används av studenter vid universiteten i Stockholm för att boka läsplats vid Studentpalatset. Studentpalatset har ett antal rum med olika antal läsplatser och med olika placering av bord.

För att visa bordsplaceringen i de olika rummen och för att ge studenten möjlighet att se lediga platser och välja en specifik plats, används 4D Draw.

Navigering med de val som studenten kan göra för att välja plats görs på en pekskärm. Detta gör att studenten ser en specifik användarmiljö av typen "kiosktillämpning".

Registrering av studentkortEn student hittas med hjälp av ett magnetkort (SSF, Mentor eller liknande). Registrering av kortet och studentens högskoletillhörighet registreras i reception.

När ett kort har registrerats förs kortinformationen över till inpasseringssystemet RiTA. Studenten kan sedan använda sitt kort för att gå in och ut ur studentpalatset.

Statistik insamlas för att se de olika högskolornas användning av läsplatserna.

Totalt lediga platser visas även på SSCO's webplats.

Login