dropACTA

Tabeller i dropACTAMed dropACTA kan ett universitetsbibliotek hantera försäljning av sina vetenskapliga skriftserier och övriga artiklar. Systemet hanterar även bytesutskick och registrering av bytesavtal.

Ett tillägg i form av en webbmodul finns för att ge en möjlighet att visa skriftserier och titlar. Sökning kan ske på serie, titel, författare och ämnesområde. Nya titlar eller andra förändringar i systemet visas direkt för webbanvändarna. En webbutik för beställa titlar ur sortimentet finns inbyggd.

För varje titel (skriftserie) kan bl.a. följande registreras:


  • Obegränsat antal författare med huvudförfattare
  • Serietillhörighet
  • Obegränsat antal inleveranser där uppgifter om varje inleverans sparas i särskild tabell
  • Obegränsat antal ämnen (sökord)
  • Beställningspunkt
  • Lägsta lagersaldo
  • Status (t.ex. nytryckning)
  • Varugrupp


Flera lagerställen med plocklistor hanteras. Utskrift av följesedlar och fakturaunderlag. Etikettfunktion och egna rapporter.

Login