Lärarförbundet - adressdatabas på CD

Söksida för skolor"Årsbok för skolan" var en adresskatalog över alla svenska skolor och andra användbara adresser.

Vi skapade en CD-version av denna katalog med ett användargränssnitt av "kiosk"-typ. Det vill säga att det fanns inga menyer, fönster eller andra standard-gränssnittsdelar. Hela gränssnittet var dock ett 4D-formulär.

Systemet fanns i två varianter där den mer avancerade hade möjlighet till etikettutskrift (med 4D's etikettgenerator), utskrift av listor för marknadsföringskontakter. Denna version öppnades med ett unikt serienummer.

I datafilen vad vissa viktiga fält krypterade. Dessa dekrypterades av 4D när data lästes in i programmet. Dekrypteringen slutade fungera efter ett visst "bäst före"-datum så att inte gamla inaktuella uppgifter används.

De tekniker som användes i detta projekt kan användas för andra med liknande behov. En fördel med 4D är att man har tillgång till 4D's etikett-hanterare vilket innebär att användaren kan skapa egna etikettlayouter och spara dessa eller använda redan färdiga mallar.

Kryptering av informationen i datafilen gör också att inte någon kan "stjäla" informationen och föra över den till en annan databas eller system.

Login